Facebook

Prosjekter

Fjæreidevegen Fjell kommune

Vi hadde uviding av Fjæreidevegen for Fjell Kommune, her blei det sprengt ut 18000m3 stein, Støypt betong murer,murt med stein og asfaltert.

Nøst Gangstøholmen på Foldnes

Her sprengte vi ut nøstetomt, planerte, lagde slipp og betongarbeid

Nøst Lokøy

Her sprengte vi ut nauste tomt, planering, muring og betongarbeid

Oppgradering tomt på Hitsøy

Her utførte vi Oppgradering av tomt og avløp for Bergen omland frilufts. Det blei fraktet ut brønnborings rigg, pukk og grus til jobben.

Veiprosjekt i Solund kommune

Vi laget  6,7 km vei Krakhella-Grønevik og strandvik for Solund Kommune i perioden 2003-2005. Her blei det sprengt ut ca 100 000 m3 stein og kjøpt inn 4000t grus, denne jobben utførte vi med 3 mann